Top Image

HVORFOR?

Mange års erfaring med misjon og hjelpearbeid har ledet frem til denne ideen. Det er helt nødvendig at vi hjelper til med å dekke de fysiologiske behovene til mennesker som lever i ekstrem fattigdom. Men er det nok? Vil ikke fremtiden se helt lik ut, med den samme bekymringen for morgendagen? Vi ønsker å se fremover, lengre enn morgendagen. I stedet for å fokusere på nøden og fattigdommen, så ønsker vi å fokusere på mulighetene, håpet og fremtiden. The Helpful Cow er mer enn bare brannslukning. Vi ønsker å bygge en gård som etterhvert vil være fullstendig selvfinansierende - det vil si, stå på egne ben. Vi ønsker å skape prosjeketer som ikke er avhengig av månedlige gaver. Alt kua tjener vil gå til skole og sosialt arbeid. 

Vi tror at gården i Chiselet, vil være den første av mange Eurora-gårder rundtom i verden! 

 

 

12 GODE GRUNNER TIL Å BLI FADDER TIL EI KU 

Del på
Twitter
Facebook
Google+
Linkedin